photo_library

ภาพกิจกรรม

25 พฤษภาคม 2562

ในนามคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนวิชูทิศ ขอขอบคุณTMB กับ โครงการ Make The Difference เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณที่สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับ เด็กๆ

comment

Comments